Przystanki autobusowe w okolicy Os. lotnisko- rozkład jazdy autobusów podmiejskich wg www.stargard-info.pl:

----------------------------------------------------------------------
Przystanek: Tańskiego

Od poniedziałku do piątku:
8 kierunek: Al. Żołnierza
6:16 6:49 7:16F/N 7:45 8:39 9:01F/N 9:24 9:56F 10:24N 10:48WN 11:19 11:37N/F 12:00F/WN 12:40 12:56N 13:26WN 14:12 14:37N 14:56 15:35 16:03N 16:39 17:12TR 17:39N 17:57 18:32 18:51N/WN 19:14 20:05 20:32
19 kierunek: Pętla TESCO
5:08 6:01 7:10U/F/E 13:05 14:15E
21 kierunek: MONIUSZKI
15:16 16:11
28 kierunek: PĘTLA TESCO
5:27ZM 5:52 7:18E 8:00E/MO 8:15 9:33 10:54 12:14 13;36 15:00 15:45E 16:32MO 18:14 19:41
28B kierunek: MONIUSZKI
6:21MO 14:23MO
N kierunek: Pętla TESCO
21:00HT 21:25MO 22:00MO 22:23MK/MO 23:05MO 0:10MO 3:50MO 4:50HT

Soboty:
8 kierunek: Al. Żołnierza
Nie kursuje
9 kierunek: Al. Żołnierza
7:00 8:30 10:23 11:55 13:30 14:55 16:25 18:20 19:50
17 kierunek: Chopina
6:00 7:30 9:16 10:50 12:20 14:23MK 15:20 17:08 18:40 20:05
19 kierunek: Pętla TESCO
Nie kursuje
20 kierunek: PĘTLA TESCO
8:07 9:58 11:24 12:53 13:53 15:57 17:48 19:11 20:30
21 kierunek: MONIUSZKI
Nie kursuje
28 kierunek: PĘTLA TESCO
Nie kursuje
28B kierunek: MONIUSZKI
Nie kursuje
N kierunek: Pętla TESCO
21:00HT 22:00MO 22:23MK/MO 23:05MO 0:10MO 3:50MO 4:50HT 5:25HT 6:23MK/HT

Niedziele i święta:
8 kierunek: Al. Żołnierza
Nie kursuje
9 kierunek: Al. Żołnierza
7:00 8:30 10:23 11:55 13:30 14:55 16:25 18:20 19:50
17 kierunek: Chopina
6:00 7:30 9:16 10:50 12:20 14:30 15:20 17:08 18:40 20:05
19 kierunek: Pętla TESCO
Nie kursuje
20 kierunek: PĘTLA TESCO
8:07 9:58 11:24 12:53 13:53 15:57 17:48 19:11 20:30
21 kierunek: MONIUSZKI
Nie kursuje
28 kierunek: PĘTLA TESCO
Nie kursuje
28B kierunek: MONIUSZKI
Nie kursuje
N kierunek: Pętla TESCO
21:00HT 22:00MO 22:30MO 23:05MO 0:10MO 3:50MO 4:50HT 5:25HT 6:23MK/HT
----------------------------------------------------------------------
Przystanek: Tańskiego końcowy

Od poniedziałku do piątku:
8 kierunek: Os. Lotnisko
6:04 6:44 7:00N 7:40 8:00 8:28N 9:00 9:45 10:10N 10:40WN 11:05 11:32N 11:55WN 12:35 12:50N 13:14WN 13:51 14:27N 14:43 15:26 15:46N 16:06 16:51 17:19N 17:47 18:25 18:47N 19:10WN 19:50 20:20 21:22
19 kierunek: Os. Lotnisko
5:56 6:52E 13:03 14:14E 14:54 15:57
21 kierunek: Os. Lotnisko przez Metalową
7:54
28 kierunek: Os. Lotnisko
5:23 6:19 7:14E 7:49E 9:30 10:49 12:10 13:29 14:56 15:42E 16:22 18:11 19:35
28B kierunek: Os. Lotnisko
5:49 13:49
N kierunek: Os. Lotnisko
20:56 21:51 22:14 23:01 0:09 3:48 4:48

Soboty:
8 kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
9 kierunek: Os. Lotnisko
6:54 8:23 9:53 11:48 13:18 14:50 16:18 17:50 19:43
17 kierunek: Os. Lotnisko
7:21 8:46 10:36 12:14 13:48 15:49 16:38 18:32 19:56
19 kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
20 kierunek: Os. Lotnisko
8:02 9:28 11:19 12:47 14:17 15:14 17:18 19:06 20:25
21 kierunek: Os. Lotnisko przez Metalową
Nie kursuje
28 kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
28B kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
N kierunek: Os. Lotnisko
20:56 21:51 22:14 23:01 0:06 3:48 4:48 5:23 5:51 6:16

Niedziele i święta:
8 kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
9 kierunek: Os. Lotnisko
6:54 8:23 9:53 11:48 13:18 14:50 16:18 17:50 19:43
17 kierunek: Os. Lotnisko
7:21 8:46 10:36 12:14 13:41 15:49 16:38 18:32 19:56
19 kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
20 kierunek: Os. Lotnisko
8:02 9:28 11:19 12:47 14:17 15:14 17:18 19:06 20:25
21 kierunek: Os. Lotnisko przez Metalową
Nie kursuje
28 kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
28B kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
N kierunek: Os. Lotnisko
20:56 21:44 22:14 23:01 0:06 3:48 4:48 5:23 5:44 6:16
----------------------------------------------------------------------
Przystanek: Tańskiego Skarżyńskiego

Od poniedziałku do piątku:
8 kierunek: Al. Żołnierza
6:18 6:51 7:18F/N 7:47 8:41 9:03F/N 9:26 9:58F 10:26N 10:50WN 11:21 11:39N/F 12:02F/WN 12:42 12:58N 13:28WN 14:14 14:39N 14:58 15:37 16:05N 16:41 17:14TR 17:41N 17:59 18:34 18:53N/WN 19:16 20:07 20:34
19 kierunek: Pętla TESCO
5:10 6:03 7:12U/F/E 13:07 14:17E
28 kierunek: PĘTLA TESCO
5:29ZM 5:54 7:20E 8:02E/MO 8:17 9:35 10:56 12:16 13;38 15:02 15:47E 16:34MO 18:16 19:43
28B kierunek: MONIUSZKI
6:23MO 14:25MO
N kierunek: Pętla TESCO
21:02HT 21:27MO 22:02MO 22:25MK/MO 23:07MO 0:12MO 3:52MO 4:52HT

Soboty:
8 kierunek: Al. Żołnierza
Nie kursuje
9 kierunek: Al. Żołnierza
7:02 8:32 10:25 11:57 13:32 14:57 16:27 18:22 19:52
17 kierunek: Chopina
6:02 7:32 9:18 10:52 12:22 14:25MK 15:22 17:10 18:42 20:07
19 kierunek: Pętla TESCO
Nie kursuje
20 kierunek: PĘTLA TESCO
8:09 10:00 11:26 12:55 13:55 15:59 17:50 19:13 20:32
28 kierunek: PĘTLA TESCO
Nie kursuje
28B kierunek: MONIUSZKI
Nie kursuje
N kierunek: Pętla TESCO
21:02HT 22:02MO 22:25MK/MO 23:07MO 0:12MO 3:52MO 4:52HT 5:27HT 6:25MK/HT

Niedziele i święta:
8 kierunek: Al. Żołnierza
Nie kursuje
9 kierunek: Al. Żołnierza
7:02 8:32 10:25 11:57 13:32 14:57 16:27 18:22 19:52
17 kierunek: Chopina
6:02 7:32 9:18 10:52 12:22 14:32 15:22 17:10 18:42 20:07
19 kierunek: Pętla TESCO
Nie kursuje
20 kierunek: PĘTLA TESCO
8:09 10:00 11:26 12:55 13:55 15:59 17:50 19:13 20:32
28 kierunek: PĘTLA TESCO
Nie kursuje
28B kierunek: MONIUSZKI
Nie kursuje
N kierunek: Pętla TESCO
21:02HT 22:02MO 22:32MO 23:07MO 0:12MO 3:52MO 4:52HT 5:27HT 6:25MK/HT
----------------------------------------------------------------------
Przystanek: Tańskiego Śniadeckiego

Od poniedziałku do piątku:
8 kierunek: Os. Lotnisko
6:02 6:58N 7:38 7:58 8:26N 8:58 9:43 10:08N 10:38WN 11:03 11:30N 11:53WN 12:33 12:48N 13:12WN 13:49 14:25N 14:41 15:24 15:44N 16:04 16:49 17:17N 17:45 18:23 18:45N 19:08WN 19:48 20:18 21:20
19 kierunek: Os. Lotnisko
5:54 6:50E 13:01 14:12E 14:52 15:55
28 kierunek: Os. Lotnisko
5:21 6:17 7:12E 7:47E 9:28 10:47 12:08 13:27 14:54 15:40E 16:20 18:09 19:33
28B kierunek: Os. Lotnisko
5:47 13:47
N kierunek: Os. Lotnisko
20:54 21:49 22:12 22:59 0:07 3:46 4:46

Soboty:
8 kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
9 kierunek: Os. Lotnisko
6:52 8:21 9:51 11:46 13:16 14:48 16:16 17:48 19:41
17 kierunek: Os. Lotnisko
7:19 8:44 10:34 12:12 13:46 15:47 16:36 18:30 19:54
19 kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
20 kierunek: Os. Lotnisko
8:00 9:26 11:17 12:45 14:15 15:12 17:16 19:04 20:23
28 kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
28B kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
N kierunek: Os. Lotnisko
20:54 21:49 22:12 22:59 0:04 3:46 4:46 5:21 5:49 6:14

Niedziele i święta:
8 kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
9 kierunek: Os. Lotnisko
6:52 8:21 9:51 11:46 13:16 14:48 16:16 17:48 19:41
17 kierunek: Os. Lotnisko
7:19 8:44 10:34 12:12 13:39 15:47 16:36 18:30 19:54
19 kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
20 kierunek: Os. Lotnisko
8:00 9:26 11:17 12:45 14:15 15:12 17:16 19:04 20:23
28 kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
28B kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
N kierunek: Os. Lotnisko
20:54 21:42 22:12 22:59 0:04 3:46 4:46 5:21 5:42 6:14
----------------------------------------------------------------------
Przystanek: Tańskiego Żwirki i Wigury

Od poniedziałku do piątku:
8 kierunek: Os. Lotnisko
6:03 6:43 6:59N 7:39 7:59 8:27N 8:59 9:44 10:09N 10:39WN 11:04 11:31N 11:54WN 12:34 12:49N 13:13WN 13:50 14:26N 14:42 15:25 15:45N 16:05 16:50 17:18N 17:46 18:24 18:46N 19:09WN 19:49 20:19 21:21
19 kierunek: Os. Lotnisko
5:55 6:51E 13:02 14:13E 14:53 15:56
21 kierunek: Os. Lotnisko przez Metalową
7:53
28 kierunek: Os. Lotnisko
5:22 6:18 7:13E 7:48E 9:29 10:48 12:09 13:28 14:55 15:41E 16:21 18:10 19:34
28B kierunek: Os. Lotnisko
5:48 13:48
N kierunek: Os. Lotnisko
20:55 21:50 22:13 23:00 0:08 3:47 4:47

Soboty:
8 kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
9 kierunek: Os. Lotnisko
6:53 8:22 9:52 11:47 13:17 14:49 16:17 17:49 19:42
17 kierunek: Os. Lotnisko
7:20 8:45 10:35 12:13 13:47 15:48 16:37 18:31 19:55
19 kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
20 kierunek: Os. Lotnisko
8:01 9:27 11:18 12:46 14:16 15:13 17:17 19:05 20:24
21 kierunek: Os. Lotnisko przez Metalową
Nie kursuje
28 kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
28B kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
N kierunek: Os. Lotnisko
20:55 21:50 22:13 23:00 0:05 3:47 4:47 5:22 5:50 6:15

Niedziele i święta:
8 kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
9 kierunek: Os. Lotnisko
6:53 8:22 9:52 11:47 13:17 14:49 16:17 17:49 19:42
17 kierunek: Os. Lotnisko
7:20 8:45 10:35 12:13 13:39 15:48 16:37 18:31 19:55
19 kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
20 kierunek: Os. Lotnisko
8:01 9:27 11:18 12:46 14:16 15:13 17:17 19:05 20:24
21 kierunek: Os. Lotnisko przez Metalową
Nie kursuje
28 kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
28B kierunek: Os. Lotnisko
Nie kursuje
N kierunek: Os. Lotnisko
20:55 21:43 22:13 23:00 0:05 3:47 4:47 5:22 5:43 6:15
----------------------------------------------------------------------

Można też uzyskać informację telefoniczną MZK całodobowo telefonicznie: 91-573 13 82

To jest tylko część rozkładu MZK - tutaj przejdziesz na STRONĘ GŁÓWNĄ www.stargard-info.pl